De producten zijn succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen. Rond hier uw bestelling af of winkel verder.
De producten zijn succesvol toegevoegd aan uw offerte. Rond hier uw offerte af of winkel verder.
Het product is succesvol toegevoegd aan uw verlanglijst. Bekijk hier uw verlanglijst of winkel verder.

        voorlopig zijn wij de zaterdagen gesloten             meer informatie: zie Contactpagina                                          Aangepaste maatregelingen i.v.m. Corona-virus      - > zie ook NIEUWSBRIEVEN <-                         

Normeringen

Hier vindt u in één oogopslag de verschillende normeringen die van toepassing kunnen zijn op onze artikelen.
Normen zijn afspraken die belanghebbende partijen vrijwillig maken over een product, dienst of proces.
Samen vormen deze belanghebbende partijen een normcommissie waarin de norm wordt ontwikkeld.

In de onderstaande documenten staat uitgelegd wat de verschillende normen inhouden.
Let wel: dit zijn geen officiële documenten, deze zijn op te vragen via de NEN.

Wilt u meer weten over het hoe en wat van PBM's? Leest u dan HIER verder.

Voor eventuele onvolledigheden en/of fouten in deze documenten kan TRITEX b.v. niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Algemeen

 

EN 340 algemeen
ISO 13688 opvolger EN 340
EN 342 koude en lage temperaturen
ISO 14058 opvolger EN 342
EN 343 regen en slecht weer
EN 471 hoge zichtbaarheid
ISO 20471 opvolger EN 471
EN 13034-6 vloeibare chemicaliën
EN 1149-5 elektrostatische oplading
EN 470-1 lassen
ISO 11611 opvolger EN 470-1
EN 531 hitte en vlammen
ISO 11612 opvolger EN 531
ISO 14116 vlamverspreiding
CLC TS 50354    vlamboog
IEC 61482-1-2    opvolger van CLC TS 50354
EN 381 zaagkleding
Maskers

 

EN 149 wegwerpmaskers  - stof
EN 405 wegwerpmaskers  - gassen/deeltjes
EN 140 herbruikbare half/kwartgelaatsmaskers
EN 136 herbruikbare volgelaatsmaskers
EN 148 herbruikbaar - schroefdraad
EN 143 herbruikbaar - deeljesfilter
EN 14387 herbruikbaar - gas/dampfilters
EN 371 herbruikbaar - organ. verbindingen
EN 12941 motorunits - filtertoestellen helmen
EN 12942 motorunits - filtertoestellen maskers
EN 14594 toestellen met luchttoevoer en afdichting
EN 137 ademlucht - perslucht, open circuit
EN 14594 ademlucht - perslucht, gesloten circuit
EN 1146 ademlucht - evacuatietoestellen 
EN 402 ademlucht - evac.toestellen volmasker
Valbeveiliging

 

EN 353-1 verticale valbeveiliging, permanent
EN 353-2 verticale valbeveiliging, mobiel
EN 354 veiligheidslijnen
EN 355 schokdempers/valdempers
EN 358 werkplekpositionering
EN 360 valstopapparaten
EN 361 harnasgordels
EN 362 veiligheidshaken
EN 363 valbeveiligingssystemen
EN 364 beproevingsmethoden
EN 365 eisen gebruiksaanwijzing
EN 517 dakpanhaken
EN 813 zitgordels
EN 1263-1 veiligheidsgordels
EN1496 reddingsmiddelen
EN 1891 kernmantellijnen
EN 13374 tijdelijke vloerrandbeveiligingen
EN 795 borgingspunten
 Oogbescherming

 

EN 166 persoonlijke oogbescherming
EN 167 optische test methodes
EN 168 niet-optische test methodes
EN 169 lasfilters
EN 170 UV filters
EN 172 zonlicht filters indus. gebruik
EN 1731 gaas
 Handschoenen

 

NEN-EN 420 algemene eisen handschoenen
NEN-EN 388 mechanische gevaren
NEN-EN 374 chemicaliën en micro-organismen
 Veiligheidshelmen

 

NEN-EN 397 industriële veiligheidshelmen
NEN-EN 812 industriële stootpetten
 Gehoorbescherming

 

EN 358 keuze, gebruik etc.
EN 352 gehoorbescherming
 Veiligheidsschoeisel

 

EN ISO 345 veiligheidsschoeisel
EN ISO 347 beroepsschoenen

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en verzendkosten.

© 2020 TRITEX b.v. Alle rechten voorbehouden.